Zasady zachowania poufności

Wszelkie informacje przekazane przez klientów, w tym dane osobowe i dane firmowe, kontaktowe oraz inne dane poufne i/lub materiały przekazane przez klienta, takie jak pamięci TM, pliki, dokumenty itd., są traktowane jako materiały tajne. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) nie sprzedaje ani nie przekazuje takich informacji stronom trzecim. Przedstawiciele oraz wykonawcy firmy CONTRAD/marki Audio Technology Localization (ATL), którzy mają dostęp do tych informacji, są prawnie zobowiązani do zachowania poufności i nie wolno im wykorzystywać tych informacji do celów innych niż związane z wykonaniem usług, które świadczą na rzecz firmy CONTRAD/marki Audio Technology Localization (ATL).